* Политика за резервации и анулации:

– Настаняване в хотела: след 15:00 пм, напускане: до 12:00 пм
– Резервациите се заплащат на 100% след потвърждение.
– Резервация може да бъде анулирана най-късно до 3 дни преди пристигане. Предплатените суми се възстановяват по Вашата кредитна карта до 3 работни дни след анулацията (периодът за възстановяване е различен за различните банки)
– В случай на закъсняла анулация хотел Цветята има право да таксува госта за пълната стойност от потвърдената цена по резервация.
– В случай на неявяване хотела има право да таксува госта за пълната стойност от потвърдената цена по резервация.

Schedule a Visit